Linux VPS国内部分节点测速脚本

327次阅读
没有评论

共计 208 个字符,预计需要花费 1 分钟才能阅读完成。

  1. 官方地址
wget https://raw.githubusercontent.com/oooldking/script/master/superbench.sh
chmod +x superbench.sh
./superbench.sh
  1. 备用地址
wget https://soft.laozuo.org/scripts/superbench.sh
chmod +x superbench.sh
./superbench.sh

30237-92zpjfhny3l.png

 脚本使用截图 
正文完
 
alecctv
版权声明:本站原创文章,由 alecctv 2019-12-08发表,共计208字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由ooly.cc发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)
验证码